Konfiguracja terminala płatniczego Air

Konfiguracja terminala płatniczego AirSzczegółowe kroki:

  1. Upewnij się, że Bluetooth na urządzeniu mobilnym jest włączony.
  2. Zaloguj się do Aplikacji SumUp używając adresu e-mail i hasła.
  3. Wprowadź 1,00 zł w aplikacji i wybierz "Przyjmij płatność"
  4. Terminal Air właczy się automatycznie.
  5. Potwierdź połączenie bluetooth na terminalu i urządzeniu mobilnym.
  6. Połączenie powiodło się!
  7. Terminal konfiguruje się (około 2 minuty).
  8. Wybierz sposób zapłaty: płatność zbliżeniowa lub karta płatnicza z chipem.
  9. Posiadacz karty potwierdza płatność (poprzez PIN, podpis lub dwukrotne zbliżenie).
  10. Płatność potwierdzona. Wyjmij kartę. 
Ostatnia aktualizacja: Jan 12, 2018 07:31AM UTC