Zatwierdzanie płatności poprzez kod PIN lub podpis

Po wprowadzeniu kwoty w aplikacji SumUp oraz wprowadzeniu karty do Terminala, klient zatwierdza płatność.

Zatwierdzanie Płatności


Aby potwierdzić płatność, klient wprowadza 4-cyfrowy kod PIN na Terminalu oraz zatwierdza zielonym przyciskiem.

Zwróć uwagę, że zamiast zatwierdzania płatności poprzez kod PIN, może pojawić się opcja potwierdzenia poprzez złożenie podpisu na ekranie aplikacji SumUp. Zwykle jednak do zatwierdzenia płatności dochodzi poprzez wprowadzenie kodu PIN.

Sposób zatwierdzierdzenia płatności (kod PIN lub podpis) zależy od ustawień znajdujących się w chipie karty klienta. Użytkownik konta SumUp nie ma wpływu na metodę zatwierdzania płatności. 

Ostatnia aktualizacja: Jul 27, 2016 03:25PM UTC