Wprowadzanie Zmian w Danych

Po zalogowaniu się na swoje konto na stronie sumup.me przy użyciu zarejestrowanego adresu e-mail oraz hasła, możesz zobaczyć swoje dane w sekcji "Konto". Zmiany w danych można wprowadzić w następujący sposób:

Zmian Danych Bankowych


Tutaj możesz znaleźć informacje, jak zmienić numer rachunku bankowego, na który wypłacane są Twoje środki.

Zmiana Adresu E-Mail


Jeżeli chcesz zmienić adres e-mail przypisany do Twojego konta SumUp, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Wystarczy wysłać wiadomość z adresu e-mail, który aktualnie jest przypisany do konta oraz wskazać nowy adres w treści wiadomości.
Jeżeli wykonanie powyższych kroków nie jest możliwe (np. nie posiadasz dostępu do starego adresu e-mail), skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

Zmiana Numeru Telefonu


Aby zmienić numer telefonu przypisany do konta SumUp, wyślij wiadomość na adres pomoc@sumup.pl, załączając kopię rachunku za telefon lub zrzut ekranowy portalu online na stronie Twojego dostawcy. Załączony dokument powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz datę. Data wydania dokumentu nie powinna wykraczać poza 6 miesięcy wstecz.

Zmiana Adresu


Prosimy o przesłanie na adres pomoc@sumup.pl kopii/skanu wyciągu bankowego lub rachunku za media, na których widoczny jest aktualny adres. Po otrzymaniu dokumentu, adres zostanie zmieniony.

Zmiana Nazwy Działalności


Aby zmienić nazwę działalności w Twoim koncie SumUp, wyślij wiadomość na pomoc@sumup.pl, załączając kopię oficjalnego dokumentu dotyczącego rejestracji Twojej działalności, na którym widoczna jest nowa nazwa. Po otrzymaniu dokumentu, zmiana zostanie wprowadzona.

Zamknięcie Konta


Jeżeli chcesz zamknąć konto SumUp, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. 

Ostatnia aktualizacja: Jul 27, 2016 03:24PM UTC