Potwierdzenia płatności (E-Mail / SMS / drukarka)

Wysyłanie potwierdzeń


Po pomyślnym przyjęciu płatności masz możliwość wysłania potwierdzenia za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.

Ponowne wysyłanie potwierdzeń


Jeżeli nie wyślesz potwierdzenia podczas przyjmowania płatności, możesz w łatwy sposób wysłać je ponownie w dowolnej chwili za pomocą aplikacji SumUp. W tym celu wykonaj następujące czynności: przejdź do sekcji "Konto" w aplikacji i wybierz opcję "Historia Transakcji". Z listy transakcji wybierz płatność, dla której chciałbyś/-ałabyś wysłać potwierdzenie. Następnie w lewym dolnym rogu przejdź do "Wyślij potwierdzenie". W tej sekcji możesz wprowadzić adres e-mail oraz/lub numer telefonu, aby wysłać potwierdzenie w formie wiadomości e-mail oraz/lub SMS. Jeżeli wysyłasz potwierdzenie na zagraniczny numer telefonu, upewnij się, że wprowadzasz również poprawny numer kierunkowy. Potwierdzenia SMS oraz e-mail są usługą SumUp i nie ponosisz żadnych kosztów za ich dostarczenie.

Drukowanie Potwierdzeń


Możesz drukować potwierdzenia dla swoich klientów przy użyciu najnowszej wersji aplikacji SumUp.
Następujące modele drukarek są kompatybilne z aplikacją:
  • Drukarki sieciowe Star Micronics TSP100LAN / TSP143LAN / TSP 650 – wersja LAN
  • Drukarki Bluetooth Bixolon SPP-R200IIiK/BEGE
  • Drukarki Bluetooth Star Micronics SM-L200

Możesz znaleźć opcję Drukarek w zakładce "Konto" aplikacji SumUp. Klikając "Ustawienia drukarki" możesz uzyskać więcej informacji. Po pomyślnym połączeniu drukarki dostępne są dodatkowe funkcje, na przykład drukowanie drugiej kopii potwierdzenia dla Ciebie oraz łączenie drukarki z kasetką na pieniądze (z tego względu kompatybilność kasetki zależy od drukarki). 
Ostatnia aktualizacja: Sep 21, 2016 09:08AM UTC