Zmiana Warunków Korzystania

Warunki korzystania z usług SumUp ulegają zmianie. Zaktualizowane Warunków Korzystania wchodzą w życie 27 Czerwca, 2016 roku. Zmiany te mają na celu dostosowanie się do nowych przepisów UE, które wprowadzają wymóg dostarczania większej ilości informacji na temat opłat i prowizji, które są pobierane. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż nasze prowizje nie ulegają zmianie.

Nowa wersja Warunków Korzystania znajduje się tutaj.

Prowizja SumUp składa się z wielu opłat pobieranych przez naszych dostawców, którzy uczestniczą w procesie akceptacji transakcji. Są nimi między innymi banki, agenci rozliczeniowi oraz systemy kart płatniczych takie jak Visa, American Express i MasterCard. Nowy przepis UE zobowiązuje nas do szczegółowej informacji o pobieranych prowizjach, aby Użytkownik miał dostęp do informacji, gdzie dokładnie trafiają pobierane opłaty. Tym samym przypominamy, iż prowizje nie ulegają żadnej zmianie.

Akceptując nowe Warunki Korzystania zezwalasz na otrzymywanie takich informacji raz w miesiącu w postaci zestawienia pobranej prowizji, która będzie podzielona na opłaty pobierane przez dostawców, którzy są zaangażowani w poszczególne transakcje.

Poniżej załączamy treść, która została dodana do Warunków Korzystania z SumUp:

1.3.1. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik wyraża zgodę oraz oświadcza, że SumUp może pobierać prowizje łączone za różne rodzaje kart płatniczych zgodnie z Planem Taryfowym.

1.3.2. Użytkownik ma zapewniony dostęp do bieżących wyciągów z konta. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik oświadcza, że SumUp może gromadzić informacje o prowizji według marki, aplikacji, kategorii instrumentu płatniczego oraz stawek opłat interchange mających zastosowanie do danej transakcji. SumUp udostępnia Użytkownikowi zgromadzone informacje okresowo, co najmniej raz w miesiącu, i w uzgodniony sposób umożliwiający odbiorcom przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci.

Nowy przepis UE, na podstawie którego zostają wprowadzone zmiany to"ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę".

Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe Warunki Korzystania, możesz zdecydować się na zamknięcie konta SumUp. W tym przypadku prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta (pomoc@sumup.pl). 

Ostatnia aktualizacja: Jan 30, 2017 03:34PM UTC