Subkonto

Czym jest subkonto?

Funkcja subkonta umożliwia tworzenie osobnych kont dla każdego z Twoich pracowników. Twoja przewaga: możesz sprawdzać oraz analizować transakcje dla każdego użytkownika subkonta z osobna.
Różne konta, jeden rachunek bankowy: środki przyjęte za pośrednictwem subkonta zostaną wypłacone na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
 

Uprawnienia, jakie posiadają użytkownicy subkont

  Użytkownicy subkont mogą przyjmować płatności oraz przeglądać swoją indywidualną historię transakcji w aplikacji. Każde subkonto ma przypisany oddzielny adres e-mail oraz hasło, przy użyciu których można logować się do aplikacji SumUp.

  Pracownicy korzystający z subkont nie mogą zalogować się do Panelu Użytkownika lub wprowadzać zmian w koncie SumUp. Dodatkowo, użytkownicy subkont nie mogą rejestrować osobnego rachunku bankowego - wszystkie transakcje zostaną wpłacone na zarejestrowany przez Ciebie rachunek bankowy. Ponadto, użytkownicy subkonta nie mogą aktywować oraz wyłączać zaawansowanego trybu w aplikacji. Ustawienia są automatycznie synchronizowane z tymi, które zostały wprowadzone w głównym koncie SumUp.
 

Jak mogę utworzyć Subkonto?

Nowe subkonto możesz utworzyć poprzez zalogowanie się do Panelu Użytkownika na stronie sumup.me, przejście do zakładki "Subkonta" oraz wybranie "Dodaj nowe subkonto". Następnie neleży wprowadzić adres e-mail oraz hasło dla subkonta. W tej samej sekcji Panelu Użytkownika możesz również zawiesić oraz aktywować subkonta.
Ostatnia aktualizacja: Jun 10, 2016 02:33PM UTC