Termin wypłaty środków

SumUp przetwarza transakcje a następnie wypłaca środki (pomniejszone o prowizję - 1,49 %) tak szybko jak jest to możliwe. Codziennie dokonujemy wypłaty środków na konta bankowe.

Należy pamiętać, że w zależności od procedur rozliczeniowych banków proces ten może trwać od 3 do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia transakcji do momentu pojawienia się środków na Twoim rachunku bankowym. Środki z transakcji są wypłacane automatycznie na dowolny rachunek wprowadzony podczas aktywacji konta.

WAŻNE:

Może zdarzyć się, że środki z transakcji dokonanych jednego dnia zostaną wypłacone w dwóch oddzielnych wypłatach. Jest to zależne od następujących czynników:

  • Schematu karty płatniczej – karty (np. Visa, American Express, MasterCard) są różnie rozliczane czasowo;

  • Banku wystawcy karty – jak często rozlicza są transakcje kartowe;

  • Rodzaju karty płatniczej – czy karta jest kartą debetową lub kredytową;

  • Kraju wystawcy karty – czy karta jest wystawiona przez zagraniczny lub polski bank

Jeżeli środki z transakcji nie zostaną zaksięgowane na Twoim rachunku bankowym w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja: Feb 08, 2017 02:56PM UTC